Vi är Nöjesfabrikens IT-avdelning

av dec 5, 2017Referenser

Nöjesfabriken – ansvar för säkerhet och backup

Vi på X-Border ansvarar för och assisterar med driften av Nöjesfabrikens IT-miljö. Bland annat har vi hand om brandväggarna, deras trådlösa nätverk, tar backup på IT-miljön och ser till att kassasystemet alltid har uppkoppling. Vi hyr även ut nätverksutrustning samt levererar datorer och tillbehör.

IT-support och uthyrning av servrar

Nöjesfabrikens IT-avdelning

X-Border har hjälpt Nöjesfabriken med deras IT-miljö sedan många år. Mikael Landsfried är IT-ansvarig på Nöjesfabriken och har hand om den dagliga driften. Stefan Söderlind på X-Border är beställarstöd och fungerar som support vid behov. Dessutom hyr Nöjesfabriken servrar i X-Borders serverhall i Karolinen i Karlstad.

– Jag är ljudtekniker i grunden, så teknik har jag ganska lätt för. Stefan har lärt mig mycket som jag nu kan sköta själv. Vi jobbar tillsammans och de vill verkligen att det ska fungera på bästa sätt för oss. De vill inte bara sälja konsulttid och det tycker jag är en jättestor fördel med X-Border. De känns som vår egen IT-avdelning, säger Mikael.

Som exempel lägger Mikael nu själv upp nya användarkonton och ser till att alla medarbetare får behörighet till gemensamma mallar och dokument. Det är något som Mikael inte skötte tidigare, men som han har lärt sig efterhand med stöd av Stefan.

Abonnerar på Office 365

X-Border hyr även ut Microsoft Office 365 till Nöjesfabriken, som betalar för sin licens månadsvis. På så sätt undviker Nöjesfabriken investeringskostnaden och får dessutom hjälp i att anpassa och välja programvaror utifrån sina specifika behov.

Säkerställer att kassan och bowlingsystemet fungerar

Kassasystemet hos Nöjesfabriken har dels trådbunden fysisk nätaccess med kabel, dels trådlös uppkoppling. X-Border övervakar, håller koll på brandväggen och ser till att nätverksuppkopplingen fungerar. X-Border ser även till att andra kritiska system fungerar, som till exempel bowlingsystemet. Under bowlingtävlingar måste det finnas internetåtkomst för att alla scores ska kunna rapporteras.

– Det är viktigt att kassasystemet kan kommunicera med banken och de trådlösa kassorna kräver hög kapacitet i nätet. Om kassorna står still klarar de sig bara i en halvtimme utan nät. Och när det gäller bowlingtävlingarna måste kommunikationen förstås också fungera. Jag har till exempel varit där tio minuter innan en tävling och fixat detta, förklarar Stefan.

Beställarstöd vid inköp av datorer och kablar för ljud och ljus

Alla datortillbehör som personalen behöver köper Nöjesfabriken via och med hjälp av X-Border. För Mikaels del är det en väldigt smidig lösning eftersom han kan köpa allt från ett och samma ställe. Som arrangör av konserter behöver Nöjesfabriken också specialutrustning till ljud och ljus.

– Eftersom vi även säljer annan hårdvara utöver datorer, till exempel specialkablar som behövs för ljud- och ljusanläggningar, hjälper vi Nöjesfabriken med det också. I den frågan fungerar vi som ett beställarstöd. Utöver inköpen behöver de också vår hjälp med att lägga om ljusbordet, berättar Stefan.

Share This