Välkommen Lars Olof (Lollo) Arn

av aug 21, 2019Blogg

Vi välkomnar Lars Olof ”Lollo” Arn som ny säljare i X-Border.

Lollo är erfaren säljare med över 30 års erfarenhet inom IT-branschen. Relationsbyggnad med kollegor, kunder och leverantörer faller sig naturligt för honom och är en viktig del i rollen som säljare.

Han är driven och visionär med brett tekniskt kunnande som även har lång erfarenhet inom företagsledning.

Kontakta Lollo för diskussion kring X-Borders IT-tjänster eller stadsnätskapacitet via dotter bolaget ataco.

Vi vill samtidigt tacka Semir för väl förrättat värv och önska honom lycka till med sina nya åtaganden.

Share This