Stadsnät

Med oss som IT-avdelning får du en trygg och säker IT-drift.

Hem » Stadsnät

Stadsnät

Vi kan hjälpa dig att erhålla en trygg, säker och en rätt dimensionerad kapacitet av din Internetanslutning till ditt företag. Via vårt helägda dotterbolag ataco IT AB är vi tjänsteleverantör i Mittnäts medlemmars stadsnät. Det innebär att vi kan leverera kapacitetstjänst och Internetanslutning i medlemmarnas stadsnät. Med kapacitetstjänst menar vi hastighet i bredbandet.

Vad är stadsnät?

Med stadsnät avses de fysiska fibernäten i respektive kommun. Sju kommunala stadsnät har tillsammans bildat ett samverkansbolag MittNät i syfte att dela expertkompetens och samordna aktiviteter och övervakning etc.

Kan jag få stadsnät?

För att kunna erhålla stadsnätskapacitet så krävs att ditt företags fastighet är ansluten till något av MittNäts anslutna medlemmar. I nuläget är det de kommunala stadsnäten i Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Munkfors, Vansbro och Åmål som är medlemmar. Under år 2020 tillkommer Kil och Årjäng.

Genom att kontakta oss och meddela adressuppgift och gärna fastighetsbeteckning så kan vi hjälpa till med att kontrollera om just ni har möjlighet till anslutning. Saknas möjlighet i dagsläget så kan vi dessutom ta fram förslag till fastighetsägaren vad en investering i anslutning till stadsnät kan kosta.

Behövs egen utrustning?

Respektive kommunalt stadsnätsbolag levererar efter beställning av oss en avlämningspunkt för fibern i fastigheten. Ofta sitter denna i fastighetens källare eller bottenplan. Vissa kommuner tar ut en mindre avgift för den konverterare mellan fibern och det lokala nätverket som krävs. Här ansluter vi i en brandvägg som vi konfigurerar efter ert behov. Vår personal hjälper till att analysera ert behov av brandvägg som vi sedan offererar er.

Ibland kan det i främst större fastigheter krävas att det finns ett fastighetsnät mellan avlämningspunkten för stadsnätet och det egna lokala nätverket. Detta kan vi också hjälpa till med att ta fram offert på vid behov.

Hur gör jag för att beställa stadsnät och vad kostar det?

Kontakta våra säljare för att diskutera vilket kapacitetsbehov ni kan tänkas att ha. Aktuella priser hittar ni på respektive stadsnäts hemsida. Det underlättar om ni har fastighetsbeteckning men det är inget krav. På respektive stadsnät kan ni jämföra alla tjänsteleverantörers priser och villkor. Vi har valt att erbjuda alla våra tjänster utan bindnings- och uppsägningstid.

WiFi

För att erhålla bästa möjliga upplevelsen av Internetförbindelsen rekommenderar vi ett kraftfullt och driftsäkert trådlöst nätverk. Även detta kan vi bistå med.

Ofta har vi sedan en relativt lång tid tillbaks haft tillgång till trådlöst nätverk. Det vi kanske inte tänker på att förutsättningar hela tiden förändras, inte minst avseende säkerhet och tillgänglighet. Vi använder dessutom i regel fler enheter. En anställd kan t ex ha både dator, smartphone och läsplatta som allokerar resurser i nätet.

Vi hjälper er med att mäta upp och dimensionera nätet efter era behov. Vi installerar, övervakar och uppdaterar er utrustning.

Läs om våra tjänster och priser här!

Kontakta oss för beställning!

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att anlita oss eller få svar på dina frågor?

Tveka inte att kontakta oss!