IT-tjänster

Med oss som IT-avdelning får du en trygg och säker IT-drift.

IT-drift X-borders drifthall

Drift

Vi kan ta hand om din IT-miljö. Oavsett om du hyr servrar av oss, har dina egna servrar placerade i våra datahallar, i dina lokaler eller på annan plats, kan vi ansvara för din IT-drift.

Läs mer →
Backup X-borders datahall

Backup

Vi kan lagra backup på hela din IT-plattform eller delar av den. Backuperna förvaras skiljt från produktionsdatat. Du väljer själv om du vill lagra din backup lokalt eller via molnet.

Läs mer →
Licenshantering X-border

Licenshantering

Vi kan hjälpa dig med din licenshantering genom att inventera dina installerade program, antingen enstaka gånger eller regelbundet. På så vis undviker du onödiga kostnader.

Läs mer →
IT-säkerhet X-border

Säkerhet

Säkerhetshoten på Internet ökar ständigt. Med hjälp av brandväggar, backuper, kontroll av behörigheter och krisplaner höjer vi din IT-säkerhet och minimerar risken för skador och dataläckage.

Läs mer →
Infrastruktur X-border

Infrastruktur

Vi designar en optimal och kostnadseffektiv IT-infrastruktur för dig. Ett komplett förslag på inköp och konfiguration av hårdvara, konfiguration av nätverk och driftsättning.

Läs mer →
IT-konsult X-border

Konsult

Vår mångåriga erfarenhet av IT från olika typer av branscher gör att vi snabbt kan sätta oss in i din verksamhets behov, både vad gäller drift och utveckling av IT-miljö.

Läs mer →
Infrastruktur X-border

Ataco IT

Ataco levererar samma typ av tjänster som X-Border med tillägget Stadsnättjänster. Detta innebär att vi levererar tjänster, primärt till företag som är anslutna till Karlstads stadsnät.

Läs mer →

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att anlita oss eller få svar på dina frågor?

Tveka inte att kontakta oss!