Backup

Med oss som IT-avdelning får du en trygg och säker IT-drift.

Hem » IT-tjänster » Backup

Backup

Vi kan lagra backup från hela eller delar av din IT-miljö.

När vi har hand om din backuplagring kan vi ta backup på hela servrar eller specifika delar av din IT-miljö. Vi ser till att dina backup-rutiner fungerar så att det vid eventuella skador snabbt går att återläsa en backup. Tack vare det kan du minimera risken för produktionsstopp på grund av verksamhetssystem som ligger nere.

Vi förvarar även backuperna skiljt från produktionsdata för att kunna garantera återställning vid totalskada som exempelvis brand eller stöld. På det viset uppfyller du som kund försäkringsbolagets och/eller revisorns krav på dokumenterad backup av företagets affärskritiska data.

Skräddarsydd backup av affärskritisk data

Vi överför backuper av affärskritiska produktionsdata nattetid från många platser både inom och utanför Sveriges gränser till vår datahall i Karlstad. Du som kund får en skräddarsydd lösning utifrån dina krav på återställningstid. Du väljer själv om du vill lagra din backup lokalt eller via molnet.

Backup X-borders datahall

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att anlita oss eller få svar på dina frågor?

Tveka inte att kontakta oss!