IT-Infrastruktur

Med oss som IT-avdelning får du en trygg och säker IT-drift.

Hem » IT-tjänster » IT-infrastruktur

IT-infrastruktur anpassad utifrån din verksamhet

Vi kan designa en optimal och kostnadseffektiv IT-infrastruktur utifrån din verksamhets behov. En genomtänkt grundläggande infrastruktur är en förutsättning för en stabil och väl fungerande IT-miljö.

Vi ger dig ett komplett förslag på infrastrukturslösning, som inkluderar inköp och konfiguration av hårdvara (exempelvis datorer, surfplattor, telefoner och tillbehör), konfiguration av nätverk samt driftsättning. Våra IT-konsulter har lång erfarenhet av kommunikationslösningar i komplexa miljöer.

Rätt IT-infrastruktur ökar effektiviteten

IT-infrastruktur skapar möjlighet för datorer och servrar att kommunicera med varandra. För att alla enheter och program ska fungera på bästa sätt är det därför viktigt att välja rätt utrustning och att se till att den är installerad för att ge bästa möjliga funktion.

Hårdvara består till exempel av kablage, switchar, brandväggar, routrar, accesspunkter och liknande. Infrastruktur kan även omfatta utrustning som säkerställer strömförsörjning (UPS) och kylning av servrar, samt serverrack med servrar, lagring och kringutrustning.

Stöd med inköp, konfiguration och driftsättning

Vi hjälper dig med inköp, konfiguration och driftsättning av din IT-utrustning oavsett om du vill ha dina servrar placerade i vår datahall eller om du vill ha utrustningen på plats hos dig.

Säkert nät med driftsäker IT-utrustning

För att känna trygghet och ha ett tillgängligt och säkert nät krävs en driftsäker IT-utrustning som är korrekt konfigurerad. Det gäller oavsett om nätet är trådbundet eller trådlöst (Wi-Fi). Hårdvara som inte är tillräckligt bra kan skapa produktionsstörningar och en bristfällig konfiguration kan förutom produktionsstörningar skapa säkerhetshål som kan leda till förlust av data.

Infrastruktur X-border

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att anlita oss eller få svar på dina frågor?

Tveka inte att kontakta oss!