IT-säkerhet

Med oss som IT-avdelning får du en trygg och säker IT-drift.

Hem » IT-tjänster » IT-säkerhet

Hög IT-säkerhet ger tillgänglig, pålitlig och skyddad data

Vi ser till att du kan lita på att din data alltid finns tillgänglig, är tillförlitlig och inte sprids till obehöriga. Med hjälp av brandväggar, backuper, kontroll av behörigheter och krisplaner höjer vi din IT-säkerhet och minimerar risken för skador och dataläckage.

Säkerhetshoten på Internet ökar ständigt. Ingen organisation är 100 procent skyddad från dataförlust på grund av exempelvis intrång, virusangrepp, hårdvarufel, stöld, brand, eller misstag via den mänskliga faktorn. Ett angrepp av till exempel ett virus kan bli oerhört kostsamt. Det kan leda till produktionsbortfall på grund av att verksamhetssystem ligger nere eller att data från backuper måste återställas.

Genom att satsa på hög IT-säkerhet går det dock att minimera risker och eventuella skador. Vi kan hjälpa dig med utbildning av personal, fungerande rutiner för backup, verktyg för tvätt av e-post, blockering av skadliga länkar och nedlåsning av klienter med mera.

Säker e-post

Vi erbjuder tvätt av e-post för att blockera skadlig kod och kan även blockera e-post som innehåller länkar till sidor med skadlig kod. Våra IT-konsulter har också stor erfarenhet av att låsa ned servrar och klienter för att förhindra att skadlig kod kan köras.

Datahallar med hög driftsäkerhet skyddar servrar

Våra datahallar är skyddade enligt larmklass 3. Alla servrar, både våra egna och våra kunders, skyddas med hjälp av den senaste teknologin av moderna brandväggar. Brandväggarna är konfigurerade i kluster för högsta driftsäkerhet. Om en av dem slutar fungera kommer den andra fortsätta att vara tillgänglig.

Backup-rutiner för snabb återläsning

Vi ser till att dina backup-rutiner fungerar så att det vid eventuella skador snabbt går att återläsa en backup. På det viset minimerar du eventuella produktionsstopp på grund av verksamhetssystem som ligger nere.

Kontroll av behörigheter minskar misstag

Tillsammans med dig som kund säkerställer vi att användare inte har för mycket behörighet i de system de arbetar i. Det minskar risken för misstag på grund av den mänskliga faktorn.

Krisplan för snabb hantering vid incidenter

Vi har en väl testad krisplan som hjälper oss att snabbt agera vid eventuella incidenter för att minimera produktionsstopp.

IT-säkerhet X-borders datahall

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att anlita oss eller få svar på dina frågor?

Tveka inte att kontakta oss!