Licenshantering

Med oss som IT-avdelning får du en trygg och säker IT-drift.

Hem » IT-tjänster » Licenshantering

Inventera dina programlicenser – undvik onödiga kostnader

Vi kan hjälpa dig med din licenshantering genom att inventera dina installerade program, antingen enstaka gånger eller regelbundet. Om du blir utsatt för en licensrevision och inte har korrekt licens kan det bli dyrt.

Genom en inventering av program sammanställer vi vilka olika programvaror ditt företag använder. På det viset får du bra koll på hur och om de olika programmen används.

Det är mycket vanligt att företag använder fler licenser än vad de har rätt till enligt avtal.

Vid en licensrevision kan du bli tvingad att köpa licenser om du saknar licensiering för program som du använder. Dessutom kan du tvingas betala retroaktivt för nyttjade program.

Du är skyldig att bevisa din rätt att använda programlicenser

De större leverantörerna av programvara som till exempel Microsoft, Adobe och Oracle har ökat antalet licensrevisioner betydligt de senaste åren. Främst Microsoft är mycket aktiva och det är upp till dig som kund att kunna visa kvitton på att de licenser du använder är korrekt köpta och registrerade.

Så går en licensrevision till

En licensrevision skiljer sig beroende på företagets storlek och befintliga avtal. När det gäller större företag hanteras revisionen av ett oberoende revisionsföretag. Där genomförs granskningen med hjälp av kundens egna licensinventeringsverktyg, som samlar information om all hårdvara (servrar och datorer) och den programvara som används. Man samlar dessutom in uppgifter om vilka användare som har varit inloggade i datorerna.

För ett mindre företag är processen med en licensrevision lite enklare. Företaget får själva fylla i ett dokument med uppgifter om sin användning av Microsofts produkter. Sedan stämmer Microsoft av uppgifterna mot befintliga avtal. Vi har stor erfarenhet av att assistera vid både större och mindre revisioner och kan hjälpa till med hela processen från inventering till rapportering och eventuell komplettering av licenser.

Licenshantering X-border

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att anlita oss eller få svar på dina frågor?

Tveka inte att kontakta oss!